Linea Genio - KIT

KIT4402

KIT4402

Kit radio preconfigurato IESS4X4 composto da 1 GENIOSMART, 1 FLAMMER, 1 SAETTAC, 1 FREEDOM, 1 ALADIN, 1 Cartello AREA PROTETTA
KIT1231W

KIT1231W

Kit ibrido con WIFI composto da GENIONET + SEI485FB.

KIT1230W

KIT1230W

Kit ibrido con WIFI composto da GENIONET + SEI400FB.
KIT1230

KIT1230

Kit antintrusione ibrido composto da 01 GENIODOMO + 01 SEI400FB.

KIT1231

KIT1231

Kit antintrusione ibrido composto da 01 GENIODOMO + 01 SEI485FB.
KIT1232

KIT1232

Kit antintrusione cablato composto da 01 GENIOSMART + 01 SEI400FB.

KIT1233

KIT1233

Kit antintrusione Radio composto da 01 GENIOSMART + 01 FLAMMER
KIT1216N

KIT1216N

Kit composto da 1GENIODOMO, 2 SDT200 led blu , 1 SEI400FB , 1 B1.2/12,  2 IM6B, 1 MDGSMI, 1 SDT204


KIT1226

KIT1226

Kit composto da 1 GENIODOMO, 1 FREEDOM, 1 FLAMMERSV, 1 MDGSMI.

KIT1464

KIT1464

Kit RS485 composto da 1 GENIODOMO, 1 SEI485FB, 1 TWISTER485, 1 STT500.


KIT1217

KIT1217

Kit composto da 1 GENIOSMART,  2 FREEDOM, 1 FLAMMER, 1 ALADIN

Prodotti